Politica de confidentialitate

WINE FOCUS INTERTRADE SRL este o societate cu răspundere limitată înființată în mod corespunzător și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Bd. Bucureștii Noi nr.216C, Corp C5, Parter, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12219/2021, C.I.F: RO44595733 și având un capital social de 200 lei.

De avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru a furniza servicii de calitate, WINE FOCUS are nevoie de informații provenite din interacțiunea cu clienții și cu terți.

WINE FOCUS respectă drepturile la confidențialitate ale vizitatorilor săi online și recunoaște importanța protejării informațiilor colectate despre aceștia. Vizitarea site-ului nostru presupune că ați citit această Politică de confidențialitate și sunteți de acord cu colectarea, utilizarea, transmiterea și dezvăluirea datelor cu caracter personal. Dacă nu sunteți de acord cu termenii Politicii de confidențialitate, vă rugăm să nu accesați site-ul WINE FOCUS, să nu creați un cont și să nu utilizați sau să trimiteți date personale pe acest site.

Această Politică de confidențialitate conține tipul de informații pe care le colectăm și modul în care se face această colectare; scopurile pentru care colectăm și utilizăm aceste informații; drepturile și opțiunile dumneavoastră privind utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră; modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate și cui pot fi transferate; cât timp păstrăm informațiile dumneavoastră; actualizarea Politicii de confidențialitate. Vă rugăm s-o citiți în întregime.

 1. Cine operează datele cu caracter personal?

Operator al datelor cu caracter personal este WINE FOCUS INTERTRADE SRL, iar societatea răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

 Date de contact

S.C. WINE FOCUS INTERTRADE S.R.L.

Bd. Bucureștii Noi nr.216C, Corp C5, Parter, Sector 1, Bucuresti

J40/12219/2021

RO44595733

E-mail: contact@winefocus.ro

WINE FOCUS nu are desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor. Pentru orice nelămuriri sau întrebări legate de confidențialitatea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați în orice moment.

 1. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele colectate sunt păstrate de WINE FOCUS INTERTRADE SRL.

 1. Cine are acces la datele cu caracter personal?

WINE FOCUS INTERTRADE SRL nu va transmite sau ceda terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing decât pentru a vă oferi serviciile noastre.

Parte din datele colectate vor fi transferate către o terță parte pentru:
a. Expedierea comenzilor către dumneavoastră – datele dumneavoastră de contact sunt transferate către firmele de curierat care livrează comenzile și încasează contravaloarea lor în numele nostru.
b. Expedierea de mesaje publicitare

WINE FOCUS va lucra numai cu terți care își asumă contractual angajamentul de vă proteja datele în conformitate cu cerințele legale ale Uniunii Europene.

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  În funcție de scopul pentru care sunt utilizate datele, baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră poate fi:
 • consimțământul dumneavoastră
 • interesul nostru legitim privind îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, prevenirea fraudei (pentru a ne asigura că plata este completă și fără comiterea unor fraude), păstrarea în siguranță a instrumentelor utilizate de dumneavoastră (site-urile / aplicațiile / dispozitivele noastre) și asigurarea faptului că ele funcționează corect.
 • respectarea contractului și efectuarea serviciilor pe care le-ați solicitat
 • motive legale în care prelucrarea de date este cerută de lege

Atunci când este cazul, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

 1. Drepturile dumneavoastră

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea WINE FOCUS că vă prelucrăm sau nu datele. În caz afirmativ aveți dreptul să cereți acces la aceste date și informații referitor la felul în care sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare înseamnă că aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont WINE FOCUS, datele cu caracter personal pot fi editate din cont.

Dreptul la ștergerea datelor înseamnă că aveți dreptul de a obține oricând ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de WINE FOCUS, în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea s-a făcut în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Datele dumneavoastră vor putea, totuși, fi păstrate dacă se impune finalizarea următoarelor situații:
a. aveți o solicitare nerezolvată către WINE FOCUS
b. aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau este în curs de livrare
c. aveți o datorie neplătită către noi, indiferent de metoda de plată
În cazul în care ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal conform legislației de contabilitate.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor înseamnă că aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării lor dacă:

* contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acest lucru
* prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării lor
* v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale WINE FOCUS prevalează asupra celor ale dumneavoastră
*WINE FOCUS nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță

Dreptul la portabilitate înseamnă că aveți dreptul să obțineți datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziție înseamnă că aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim al WINE FOCUS. În acest caz, societatea nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă va avea un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau dacă prelucrarea se realizează în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a refuza procesul decizional automatizat înseamnă că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă nu v-ați exprimat consimțământul explicit în acest sens sau dacă prelucrarea automată nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract.

Dreptul de a vă opune marketingului direct înseamnă că aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă puteți dezabona de la e-mailurile de marketing.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la contact@winefocus.ro.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

În contextul acestei Politici de confidențialitate, ”date cu caracter personal” înseamnă acele informații care ne permit să vă identificăm pe dumneavoastră sau pe o terță parte ale cărei date personale ni le furnizați, direct sau indirect, incluzând orice informație care se referă la achiziționarea de bunuri sau servicii, sau informațiile pe care ați ales să ni le comunicați sau să le împărtășiți cu noi sau cu terțe părți, în timp ce utilizați site-ul nostru.

WINE FOCUS va prelucra datele dumneavoastră personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 “Regulamentul GDPR” și cu legislația din România. Ne rezervăm dreptul de a efectua procesarea suplimentară conform legii în cadrul unei investigații penale sau al unei alte investigații sau proceduri.

 1. Care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm?

WINE FOCUS colectează datele dumneavoastră personale numai atunci când le furnizați voluntar pe site-ul winefocus.ro – atunci când plasați o comandă, înregistrați un cont sau vă modificați contul, creați o listă de produse dorite, participați la un concurs, o tombolă sau o promoție, căutați informații pe site, ne contactați pentru un comentariu sau o întrebare sau când vă înscrieți pentru a primi newsletter – sau în cadrul unor comunicări electronice.

Dacă ne furnizați datele cu caracter personal ale altei persoane, vă rugăm să vă asigurați că aveți dreptul de a ne dezvălui informațiile respective.

Datele cu caracter personal includ, dar nu se limitează la:

– prenumele și numele dumneavoastră, titulatura, data căsătoriei, data la care am făcut cunoștință, imaginea fotografică, adresa (adresele) de facturare, codul poștal, data nașterii, sexul, numărul de telefon, adresa de e-mail, informații privind cardul de credit și de debit
informații referitoare la vânzări – produsele sau serviciile furnizate, locația de cumpărare, codurile produselor, suma, totalul vânzărilor, reclamațiile, returnările, rambursările și alte informații legate de vânzări
– obiceiuri și profiluri – datele privind achizițiile dumneavoastră

– informații referitoare la obiceiurile de cumpărare şi preferințe – lista de dorințe, categoriile preferate de produse, cum ați aflat despre mărcile noastre, notele privind calitatea produselor achiziționate, obiceiuri sau nevoi speciale declarate de dumneavoastră

– informații legate de slujbă, educație, hobby-uri și activități de stil de viață

 1. Cum sunt prelucrate datele colectate?
  Datele personale pot fi utilizate în următoarele scopuri:

– atunci când accesați site-ul nostru – pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi și de terțe părți pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă ajuta să aveți o cât mai bună experiență ca utilizator. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru să funcționeze și nu vă cerem consimțământul de a le plasa pe dispozitivul dumneavoastră.
Pe lângă cookie-urile pe care noi le folosim, diverse terțe părți plasează și altele pe dispozitiv, cu consimțământul dvs. Acestea sunt arătate mai jos.

– atunci când trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului nostru – în funcție de informațiile care sunt de interes pentru dumneavoastră, este posibil să avem nevoie de următoarele informații: numele si prenumele dumneavoastră., numărul de telefon de contact, adresa de e-mail, adresa poștală, sex şi vârsta. Solicitările sunt stocate şi prelucrate sub forma unui e-mail care este găzduit de Microsoft în cadrul Spațiului Economic European (EEA). Nu vom folosi informațiile dumneavoastră pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

– atunci când achiziționați un produs de pe site-ul nostru – vă solicităm informații de contact cum ar fi: numele și prenumele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon de contact, adresa de e-mail și informații despre cardul de credit (atunci când comanda este achitată prin plata online). De asemenea, înregistrăm adresa IP (Internet Protocol), care este adresa dispozitivului dumneavoastră pe Internet. Utilizăm aceste informații pentru a vă gestiona achizițiile online pe winefocus.ro, pentru a vă procesa comanda și pentru a vă expedia produsele. Vă vom trimite prin e-mail o confirmare de comandă precum și o confirmare de expediere a produselor și, dacă este cazul, vom utiliza numărul dvs. de telefon pentru a vă contacta în legătură cu achiziția dvs. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile și garanțiile pentru produse. Folosim datele cu caracter personal pentru a vă identifica și a vă confirma vârsta legală pentru cumpărături online și pentru a confirma adresa dumneavoastră partenerilor externi.

Solicităm aceste informații pentru a procesa plata, pentru a vă livra produsele și pentru a îndeplini contractul încheiat cu dvs. Datele de card sunt procesate pe serverele băncii, iar WINE FOCUS INTERTRADE SRL nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardurile clienților. Conform prevederilor legale, înregistrăm adresa IP pentru a demonstra că vânzarea a fost taxată corect.

Datele dumneavoastră cu caracter personal transmise unor terți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, pentru operațiuni efectuate de furnizorii de servicii de depozitare și de distribuție în legătură cu livrarea comenzii dumneavoastră, pentru procesarea plăților de către furnizorii de servicii de procesare a plăților.

– atunci când vă înscrieți pentru a primi newsletter-ele noastre – vom face acest lucru doar cu consimțământul dumneavoastră. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, urmând instrucțiunile din fiecare buletin informativ, și vom înceta imediat să vă trimitem aceste informări.

– atunci când creați un Cont de client – vă solicităm următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de e-mail, parola, data nașterii, sex. Dacă efectuați o achiziție, vom prelucra următoarele date cu caracter personal: istoricul comenzilor, informații de livrare (adresa poștală și telefon de contact), istoricul plăților.
Vom prelucra, de asemenea, și datele referitoare la istoricul clickurilor și la navigare și istoricul navigării.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite pentru a crea și gestiona contul  dumneavoastră WINE FOCUS.

De asemenea, vom înregistra și gestiona avantajele oferite prin contul de client, vă vom trimite informații cu privire la recompensele dumneavoastră cum ar fi reduceri, sfaturi, surprize și evenimente.

Vă vom oferi istoricul comenzilor și detaliile despre comenzile dumneavoastră și vă vom permite să vă gestionați setările contului, inclusiv preferințele de marketing. Totodată, vă vom oferi modalități simple de a vă corecta și actualiza informațiile, cum ar fi detaliile de contact și informațiile de plată.

Dacă nu ați renunțat la marketingul direct, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje de informații și invitații prin e-mail-uri, mesaje text, apeluri telefonice și materiale poștale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru contul dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră acordat la crearea contului WINE FOCUS.

Aveți dreptul să vă închideți contul în orice moment. Dacă alegeți să faceți acest lucru, contul dumneavoastră va înceta să existe și veți fi considerat inactiv.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza interesului legitim al WINE FOCUS contactând contact@winefocus.ro. Contul dumneavoastră va fi șters și nu veți mai putea beneficia de serviciile noastre.

– atunci când trimiteți o evaluare a produselor WINE FOCUS – vă vom înregistra numele şi prenumele, adresa de e-mail, sexul, vârsta, tipul de ten și adresa IP.

– atunci când participați la sondajele noastre de feedback – vă vom solicita numele, adresa dvs. de e-mail, numele organizației, informații legate de profesia dumneavoastră și răspunsurile la întrebările pe care le adresăm

Utilizăm aceste informații pentru a dezvolta și a îmbunătăți produsele și serviciile noastre, precum și relațiile cu clienții. Informațiile privind profesia, organizația și câteva sau toate comentariile dumneavoastră pot fi afișate pe site-ul nostru. Detaliile dumneavoastră pot fi partajate cu un sistem de sondaje terțe părți, care se află în Spațiul Economic European (SEE).

– Marketing direct – în baza consimțământului dumneavoastră, vom prelucra următoarele date cu caracter personal: informații de contact (numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și codul poștal), sexul (dacă alegeți să ne comunicați această informație), produse și oferte pe care ați făcut click.
Dacă aveți un cont WINE FOCUS, vom prelucra și datele cu caracter personal transmise în legătură cu contul dumneavoastră (nume, adresă, vârstă, istoricul comenzilor, cum ați navigat și pe ce ați făcut click pe site).
Folosim datele cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje privind informațiile și invitații prin e-mail, mesaje text, apeluri telefonice și comunicări prin poștă.
Pentru a vă optimiza experiența cu WINE FOCUS, vă vom oferi informații relevante, recomandări de produse și vă vom trimite oferte personalizate, invitații la concursuri, tombole sau promoții și alte avantaje pentru clienții înregistrați.
Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă furniza serviciile menționate mai sus, iar cele transmise agențiilor media și furnizorilor tehnici vizează distribuirea marketingului direct fizic și digital. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.
Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Când faceți acest lucru, WINE FOCUS va înceta să vă mai trimită alte oferte de marketing direct sau informații.
Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare mesaj de marketing.

Durata păstrării datelor cu caracter personal.

Vom păstra informațiile dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom păstra doar atât timp cât este necesar.

 1. Securitatea și confidențialitatea informațiilor

WINE FOCUS ia măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării accidentale sau ilegale, a utilizării, divulgării sau accesului neautorizate, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, precum și împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare și de utilizare necorespunzătoare. Cu toate acestea, trebuie să știți că transmiterea de informații prin Internet nu este 100% sigură. Chiar dacă vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele cu caracter personal, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise către site-ul nostru și orice transmitere de informații se face pe riscul dumneavoastră. După ce vom primi informațiile dumneavoastră, vom utiliza proceduri stricte și elemente de securitate riguroase pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat, nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării informațiilor dumneavoastră personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale terților în timpul sau după transmiterea acestora către noi. Vă recomandăm să vă actualizați periodic software-ul antivirus, să vă asigurați că furnizorul de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin intermediul rețelelor (firewall-uri și filtre de spam), să nu dezvăluiți altcuiva numele de utilizator și parola contului dumneavoastră, să vă schimbați periodic parola și să nu folosiți aceeași parolă pentru toate conturile dumneavoastră.

În cazul puțin probabil în care constatăm că securitatea informațiilor dumneavoastră personale aflate în posesia sau controlul nostru a fost sau ar putea fi compromisă, vă vom notifica conform legii aplicabile, folosind oricare dintre metodele descrise în aceasta.

 1. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă sunteți de părere că WINE FOCUS vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect și aveți o plângere cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe noi mai întâi, pentru a remedia problema. Aveți, de asemenea, dreptul de a adresa o plângere unei autorități de supraveghere.

 1. Actualizarea politicii de confidențialitate
  Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această Politică de confidențialitate. Dacă vom dori să folosim datele dumneavoastră personale într-un mod nou, vă vom contacta pentru a vă da informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul.Aplicabil din data de 15.10.2021

Accesul este interzis persoanelor cu varsta sub 18 ani.

Ai peste 18 ani?